Тристаен апартамент

Начална цена: 158800.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., ВАРНА
улица "Княз Н. Николаевич" №6, вход "В", етаж 7, в сграда №1

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 19.03.2020 12:00
Публикувана на: 14.02.2020 11:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.2560.33.1.69 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и шестдесет, точка, тридесет и три, точка, едно, точка,, шестдесет и девет), Апартамент 19 (деветнадсет), находящ се в град Варна, община Варна, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните рагистри, одобрени със Заповед РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: улица "Княз Н. Николаевич" №6 (шест), вход "В", етаж 7 (седми), в сграда №1 (едно), в поземлен имот с идентификатор 10135.2560.33 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и шестдесет, точка, тридесет и три), с предназанчение жилище, на едно ниво, с площ от 97,97 (деветдесет и седем цяло и деветдесет и седем стотни), кв.м., състоящ се от: входно антре, три стаи, кухня, хол, баня, тоалет, тераса към двора и тераса към тревните площи, заедно с избено помещение №22 (двадесет и две), с площ от 5,59 (пет цяло и петдесет и девет стотни) кв.м., при граници: СП Реклама, изба №21, коридор, изба №23, както и 5,0241 (пет цяло двеста четиридесет и една десетохилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10135.2560.33 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и шестдесет, точка, тридесет и три), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 10135.2560.33.1.68, под обекта: обект с идентификатор 10135.2560.33.1.66; и над обекта: обект с идентификатор 10135.2560.33.1.72.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196