Земеделска земя

Начална цена: 3651.00 лв. Покажи в EUR

9919 кв.м., Продановци
местност Равната

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 20.03.2020 10:15
Публикувана на: 14.02.2020 11:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ, който, съгласно скица № 15-627540/21.12.2016 г., представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58548.10.15 /петдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и осем точка десет точка петнадесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/15.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9919 /девет хиляди деветстотин и деветнадесет/ квадратни метра, находящ се в местност „Равната” в землището на с. Продановци, област Софийска, трайно предназначение на територията: Земеделска с начин на трайно ползване: Ливада, номер от предходен план: 010015, при съседи: имоти № 58548.10.16; № 58548.10.13; № 58548.10.5; № 58548.10.4 и № 58548.10.20, а съгласно Договор за доброволна делба , вписан в дв. вх. рег. № 1653/01.09.2009 г., под № 149, т. 1 на Служба по вписвания при РС Самоков, представлява: ЛИВАДА с площ 9 919 /девет хиляди деветстотин и деветнадесет/ кв. м., седма категория, с № 010015, находяща се в местността „Равната, с. Продановци, община Самоков, при граници: имот 010004 - ливада на насл. на Васил Лобутов, имот № 010014 - ливада по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 0010016 - ливада на Ана Субева и др., имот № 010013 - ливада – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 010005 - ливада на Стамен Мачунов.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4037
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196