Тристаен апартамент

Начална цена: 107568.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., ВАРНА
м-ст Липов кладенец

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 19.03.2020 13:00
Публикувана на: 14.02.2020 11:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.2573.396.1.7 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста деветдесет и шест, точка, едно, точка, седем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008 на ИД на АГКК и представляващ Апартамент №7 /седем/, находящ се на етаж 5/пет/ в жилищна сграда в гр.Варна, община и област Варна, район "Приморски", кв."Виница", местност "Липов кладенец" по документ за собственост, а по схема к.к."Чайка", състоящ се от входно антре, килер, баня-таолетна, дневна, кухня с трапезалрия, тераса към дневната, спалня и кабинет с тераса, със застроена площ от 85,73 кв.м. /осемдесет и пет цяло и седемдесет и три стотни /квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същият етаж №10135.2573.396.1.8 под обекта:№10135.2573.396.1.5, над обекта -няма, ведно с 9.7165%/девет цяло седем хиляди сто шестдесет и пет десетохилядни процента/ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, както и 58.59/петдесет и осем цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра идеални части от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.2573.396 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста деветдесет и шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри , одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008 на ИД на АГКК, целият с площ от 602/шестотин и два/квадратни метра по документ за собственост, а по схема 621/шестотин двадесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване-Ниско застрояване до 10 /десет/ метра, стар идентификатор:№10135.2573.324 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста двадесет и четири/, кв.11/единадесет/, парцел ХХХ-706, при съседи:№10135.2573.176; №10135.2573.397;№10135.2573.159; №10135.2573.157.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196