Парцел

Начална цена: 4950.00 лв. Покажи в EUR

151 кв.м., Бели Искър
ул. "11-та"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 20.03.2020 11:00
Публикувана на: 14.02.2020 11:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03441.2.284 /три хиляди четиристотин четиридесет и едно точка две точка двеста осемдесет и четири/, съгласно скица на поземлен имот №15-466396/21.09.2016г., издадена от н-к на СГКК-София област по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/01.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в село Бели Искър, ул. „11-та”, община Самоков, с площ по скица от 303 /триста и три/ квадратни метра, а по нотариален акт с площ от 524 /петстотин двадесет и четири/ квадратни метра, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер от предходен план: 200, квартал 22, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 03441.2.283, 03441.2.285, 03441.2.637 и 03441.2.638.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4034
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196