Други

Начална цена: 157840.00 лв. Покажи в EUR

1915 кв.м., Пампорово
местност "Караманджа"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 17.03.2020 15:00
Публикувана на: 14.02.2020 11:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.1.141 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, едно, четири, едно/, по кадастралната карта на землището на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, гр. София, целият с площ 1.915 дка /един декар деветстотин и петнадесет кв.м./, с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - друг вид терени със селищен характер, при граници на имота по кадастралната карта: поземлени имоти 1.140, 1.641, 1.142, 1.40, съгласно скица № 3832/08.11.2006 г. на службата по кадастъра гр. Смолян, от който имот е образуван УПИ № II-1141 /две за планоснимачен номер хиляда сто четиридесет и едно/ - БАЗА ЗА ОТДИХ, в квартал 19 /деветнадесети/, по ПУП на гр. Смолян, местност Караманджа, одобрен със заповед № 172/01.07.2006 г. на кмета на община Смолян.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]anov.com
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4032
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 196