Парцел

Начална цена: 190416.00 лв. Покажи в EUR

17831 кв.м., ЛОВЕЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 13.04.2020 14:30
Публикувана на: 18.02.2020 15:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.619 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04,2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот, одобрено със Заповед КД-14-11-161/08.09.2008 г. на Началник на СГКК-Ловеч, с адрес на поземления имот: гр.Ловеч, п.к.5500, Северна промишлена зона, с площ 17 831 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 43952.502.292, 43952.519.585, 43952.519.589, 43952,519.587, номер по предходен план: квартал 280, парцел XIV по плана на Северна промишлена зона - гр.Ловеч, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 43952.519.586, 43952.519.617, 43952.519.401, 43952,519.620, 43952.519.621, 43.952.519.519.590, 43952.502.291 43952.502.1066, както и всички трайни подобрения в имота;

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38