Производствен имот

Начална цена: 130521.60 лв. Покажи в EUR

3708 кв.м., ЛОВЕЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 13.04.2020 14:00
Публикувана на: 18.02.2020 15:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.617 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот, одобрено със Заповед КД-14- 11-161/08.09.2008 г. на Началник на СГКК-Ловеч, с адрес на поземления имот: гр.Ловеч, п.к.5500, ул. "Освобождение"№ 9 , с «щ 3708 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, адов обект, предходен идентификатор: 43952.519.585, номер по предходен план: квартал 280, парцел XIV, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 43952.519.586, 43952.519.612, 43952.519.601, 43952,519.620, 43952.519.619, заедно построения в този имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.519.617.1.3, по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо поземления имот, одобрено със Заповед 18-3846/31.03.2014 г. на Началник на СГКК-Ловеч, с на обекта: град Ловеч, п.к.5500, ул."Освобождение" № 9, ет.1, който обект са намира на първи етаж в СГРАДА с идентификатор 43952,519.617.1, брой надземни етажи 1, брой подземни етажи 0, с предназначение Складова база, склад, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952,519.617, с предназначение на самостоятелния обект: Складова база, склад, брой нива на обекта 1, с площ по документ за собственост 274,50 кв.м., брой нива на обекта 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж: 43952.519.617.1.4, 43952.519.617.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма, заедно с съответните идеални части от общите части на Сграда с идентификатор 43952,519.617.1, и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952,519.617, Стар идентификатор на обекта 43952,519.617.1.1, както и всички трайни подобрения в обекта.

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38