Етаж от къща

Начална цена: 19749.60 лв. Покажи в EUR

111 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
УЛ. "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" №8, ЕТ.3

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 07.04.2020 10:00
Публикувана на: 20.02.2020 14:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 80371.242.98.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 57/ 28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 2099/ 17.03.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Добри Чинтулов № 8, ет. 3, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 111.10 (сто и единадесет цяло и десет стотни) кв.м., състоящ се от четири помещения, санитарен възел и коридор, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- СОС с идентификатор 80371.242.98.1.2, над обекта- няма, който тавански етаж се намира в четириетажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 80371.242.98.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 57/ 28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 2099/ 17.03.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Добри Чинтулов № 8, със застроена площ 115.00 (сто и петнадесет) кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 57/ 28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Добри Чинтулов № 8, с площ 647 ( шестстотин четиридесет и седем) кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 80371.242.9074, 80371.242.9092, 80371.242.97, 80371.242.93, ведно с 23.10 (двадесет и три цяло и десет стотни) % идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 23.10 (двадесет и три цяло и десет стотни) % идеални части от правото на собственост върху имота.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 674
  • Продажба на МПС: 41
  • Продажба на имущество: 45