Земеделска земя

Начална цена: 464.00 лв. Покажи в EUR

387 кв.м., Полковник Серафимово
М. "КИСЕЛКАТА"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 16.04.2020 10:30
Публикувана на: 20.02.2020 15:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57282.10.410 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1193/ 01.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 387 кв.м. (триста осемдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 10 /десета/, находящ се в землището на с.Полковник Серафимово, ЕКАТТЕ 57282, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: Киселката, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 57282.10.412, 57282.10.418, 57282.10.278, 57282.10.409.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 674
  • Продажба на МПС: 41
  • Продажба на имущество: 45