Къща

Начална цена: 44020.80 лв. Покажи в EUR

112 кв.м., Рудозем
1/2 идеална част, УЛ. "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 08.04.2020 11:00
Публикувана на: 20.02.2020 16:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. 1/2 (една втора) идеални части от СГРАДА с идентификатор 63207.503.122.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ: 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, с брой надземни етажи: 2 (два), с адрес на сградата: гр. Рудозем, ул. Капитан Петко Войвода, ЕКАТТЕ 63207, общ. Рудозем, обл. Смолян, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63207.503.122, с площ: 634 кв.м. (шестстотин тридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 63207.503.123, 63207.503.124, 63207.503.233, 63207.503.121, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху поземления имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 674
  • Продажба на МПС: 41
  • Продажба на имущество: 45