Други

Начална цена: 2778.40 лв. Покажи в EUR

151 кв.м., Богутево
1/2 идеална част

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 22.04.2020 10:30
Публикувана на: 20.02.2020 16:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 129 по плана на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрен със Заповед от 1987 г., с площ от 151 кв.м. (сто петдесет и един квадратни метра), ведно с 1/2 ид.ч. (една втора идевлна част) от построената в имота двуетажна второстепенна сграда с площ от 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), при граници на имота: на изток: имот с пл. № 128, на юг: улица, на запад: имот с пл. № 130, на север: улица

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 674
  • Продажба на МПС: 41
  • Продажба на имущество: 45