Парцел

Начална цена: 25029.00 лв. Покажи в EUR

335 кв.м., ЛОМ
ул. Беласица №28

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 21.04.2020 10:00
Публикувана на: 25.02.2020 08:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.506.3405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр. Лом, ул. Беласица № 28; площ: 335 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 3405, квартал: 173, парцел: ІХ, съседи: 44238.506.9534, 44238.506.9508, 44238.506.3403, 44238.506.3404, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА: 1. СГРАДА с идентификатор 44238.506.3405.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: гр. Лом, ул. Беласица № 28; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.506.3405, застроена площ: 94 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. СГРАДА с идентификатор 44238.506.3405.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: гр. Лом, ул. Беласица № 28; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.506.3405, застроена площ: 33 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 3. СГРАДА с идентификатор 44238.506.3405.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: гр. Лом, ул. Беласица № 28; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.506.3405, застроена площ: 36 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: maya_civanov[email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38