Къща

Начална цена: 9011.20 лв. Покажи в EUR

68 кв.м., Александрово

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 27.04.2020 14:00
Публикувана на: 25.02.2020 14:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00299.381.466, по КК и КР на село Александрово, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-79/05.12.2007 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: село Александрово, област Ловеч, п.к. 5560, ул."СВ.СВ.Кирил и Методий"№ 6, с площ: 1238 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10м., стар идентификатор: 466, квартал 14, парцел VI, при съседни имоти с идентификатори: 00299.381.1394, 00299.381.467, 00299.381.464, 00299.381.465, ведно с построените в имота: СГРАДА с ^Ргнтификатор 00299.381.466.1, със застроена площ 68 кв.м, брой етажи 2, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 00299.381.466.2, със застроена площ 28 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 00299.381.466.3, със застроена площ 68 кв.м, брой етажи 2, с предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 00299.381.466.4, със застроена площ 25 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 00299.381.466.5, със застроена площ 17 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и всички трайни подобрения в сградите и имота, който имот съгласно доказателствен акт е описан като: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловешка, с площ 1230 кв.м. съставляващ имот планоснимачен № 466, в квартал 14 по плана на с. Александрово , общ. Ловеч,обл. Ловешка, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ТРИ БРОЯ СТОПАНСКИ СГРАДИ, прр граници на имота: улица , имот с пл № 465, имот пл. № 464, и имот пл.№ 467

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38