Къща

Начална цена: 6300.00 лв. Покажи в EUR

740 кв.м., Сушево
ул.Витоша № 5

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 20.03.2020 до 20.04.2020
Обявяване на: 21.04.2020 13:30
Публикувана на: 26.02.2020 15:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 29 /двадесет и девет/, находящ се в с.Сушево, община Завет, област Разград, от квартал 6 /шест/, с площ по документ за собственост 396 /триста деветдесет и шест/ квадратни метра, а съгласно подробен устройствен план на селото, одобрен със заповед № 45/13.05.1996г., с площ от 740 /седемстотин и четиридесет/ квадратни метра, с адрес: улица Витоша № 5 /пет/, при граници, съгласно скица: улица Витоша, улица Рила, УПИ № X-28 и УПИ № II-97, ведно с построените в същия имот Жилищна сграда, с декларирана застроена площ по удостоверение за данъчна оценка 121 /сто двадесет и един/ квадратни метра, състояща се от три стаи, салон и мази, Лятна кухня с декларирана застроена площ по удостоверение за данъчна оценка 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/ и Стопански сгради с обща декларирана застроена площ по удостоверение за данъчна оценка 17 /седемнадесет/ квадратни метра, подобрения и трайни насаждения, за който поземлен имот, съгласно горецитирания план, е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №I-29 /римско първи тире арабско двадесет и девет/, от квартал 6 /шест/, с площ от 740 /седемстотин и четиридесет/ квадратни метра, с неприложена регулация.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36