Къща

Начална цена: 237600.00 лв. Покажи в EUR

853 кв.м., ИСПЕРИХ
ул.Христо Ботев № 49

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 17.04.2020 13:30
Публикувана на: 26.02.2020 15:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Исперих, улица Христо Ботев № 49 /четиридесет и девет/, община Исперих, област Разград, който съгласно скица и регулационния план на града, утвърден със Заповед № 105/30.06.1998г. и ПУП-ПР № 48/04.04.2006г., съставлява урегулиран поземлен имот XV – 405 /петнадесет римско, тире, четиристотин и пет арабско/, в квартал 194 /сто деветдесет и четири/, с площ от 853 кв.м. /осемстотин петдесет и три квадратни метра/, при граници на имота: от две страни – улици, парцел XIV – 404 и парцел XVI – 400, ЗАЕДНО с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, въведена в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 27/14.10.2008 г. издадено от Община – Исперих, със застроена площ от 259.74 кв.м. /двеста петдесет и девет цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 485.60 кв.м. /четиристотин осемдесет и пет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, състояща се от: 1/ Първи търговски етаж – МЕБЕЛЕН МАГАЗИН със застроена площ от 259.74 кв.м. /двеста петдесет и девет цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра/, включващ следните помещения: търговска зала с площ от 147.37 кв.м. /сто четиридесет и седем цяло тридесет и седем стотни квадратни метра/, склад с площ от 33.93 кв.м. /тридесет и три цяло деветдесет и три стотни квадратни метра/, битовка за персонала с площ от 4 кв.м. /четири квадратни метра/, санитарен възел с площ от 3.36 кв.м. /три цяло тридесет и шест стотни квадратни метра/, килер към жилището с площ от 15.20 кв.м. /петнадесет цяло и двадесет стотни квадратни метра/, входно антре към втори жилищен етаж с площ от 5.20 кв.м. /пет цяло и двадесет стотни квадратни метра/ и стълбищна клетка с площ от 13.63 кв.м. /тринадесет цяло шестдесет и три стотни квадратни метра/ и 2/ Втори жилищен етаж, със застроена площ от 225.86 кв.м. /двеста двадесет и пет цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра/, включващ вестибюл, кухня, трапезария, дневна, три спални, перално помещение, сервизни помещения и тераси, ведно с всички подобрения и приращения върху имота;

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36