Вила

Начална цена: 144900.00 лв. Покажи в EUR

550 кв.м., БАЛЧИК
54-2018-ВИЛНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Слави Русев Сербезов
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 09:00
Публикувана на: 28.02.2020 10:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ВИЛНО МЯСТО, находящо се в гр.Балчик, вилна зона"Сборно място", ул."Пета" №49/четиридесет и девет/, представляващо поземлен имот с идентификатор №02508.8.125/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, едно, две, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план:квартал 20/двадесет/, парцел VІІ/седем/, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с начин на трайно ползване-ниско застрояване/до 10м/, с площ от 550.000/петстотин и петдесет/кв.м., съгласно документ, при граници, съгласно скица:поземлени имоти с идентификатори №02508.8.126, №02508.8.448, №02508.8.141, №02508.8.142, ведно с построената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, с полуподземен и използваем тавански етаж, представляваща имот с идентификатор №02508.8.125.1/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, едно, две, пет, точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004г. на ИД на АГКК, брой етажи 3/три/, с предназначение-друг вид сграда за обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор №02508.8.125/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, едно, две, пет/, със застроена площ по нотариален акт от 92.80/деветдесет и две цяло и осемдесет стотни/кв.м., а по Акт за узаконяване №3 от 01.06.1999г. на Общинска администрация-гр.Балчик от 116.000/сто и шестнадесет/кв.м. и по скица на сградата 119.000кв.м. и разгъната застроена площ от 306.000/триста и шест/кв.м., състояща се съгласно архитектурни проекти за узаконяване от 31.05.1999г. и обяснителна записка към тях от:полуподземен етаж, включващ складови и избени помещения и санитарен възел с преддверие, първи етаж, включващ дневна-трапезария, кухненски бокс, три спални, три санитарни възела и тераса към дневната, втори етаж, включващ пет спални, четири бани и две тераси и използваем тавански етаж, включващ едно помещение и склад,

ЧСИ

Име: Слави Русев Сербезов
Служебен номер: 739
Телефон: 058 - 605766
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, пл. Свобода No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Слави Русев Сербезов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38