Земеделска земя

Начална цена: 4000.00 лв. Покажи в EUR

5500 кв.м., Китино

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 15:00
Публикувана на: 02.03.2020 12:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37040.58.1 /тридесет и седем хиляди и четиридесет, точка, петдесет и осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Китино, общ.Антоново, обл.Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-76/30.06.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Китино, общ.Антоново, обл.Търговище, местност ИВАНЧОВА НИВА, с площ от 5 500 кв.м. /пет хиляди и петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 058001 /нула, пет, осем, нула, нула, едно/, при съседи: 37040.58.15, 37040.58.21, 37040.58.2, 37040.59.6, 37040.777.1.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38