Земеделска земя

Начална цена: 2400.00 лв. Покажи в EUR

3815 кв.м., Берковски

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 11:00
Публикувана на: 02.03.2020 13:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03931.31.2 /три хиляди деветстотин тридесет и едно, точка, тридесет и едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Берковски, общ.Попово, обл.Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-725/17.11.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Берковски, общ.Попово, обл.Търговище, местност АЕЛЪН, с площ от 3 815 кв.м. /три хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3-та /трета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 031002 /нула, три, едно, нула, нула, две/, при съседи: 03931.31.5, 03931.31.4, 03931.31.3, 03931.29.30 и 03931.31.1

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38