Земеделски имот

Начална цена: 293.00 лв. Покажи в EUR

2705 кв.м., Чилнов
817-2017 (2) м-ст ПАПРАТЛЪКА

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 04.03.2020 до 04.04.2020
Обявяване на: 05.04.2020 10:00
Публикувана на: 02.03.2020 15:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ИМОТ № 006011 /нула нула шест нула едно едно/, в землището на село Чилнов, община Две могили, област Русе, с ЕКАТТЕ 81373 в местността „ПАПРАТЛЪКА“, площ на имота: 2.705 дка /два декара седемстотин и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване: Гора в земеделски земи, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, граници и съседи: имот №№ 006012 - гора в земеделски земи; 000261 – полски път; 006002 - гора в земеделски земи; 006009 – изостав. тр. Нас.;006008 – изостав. тр. Нас. Имотът е образуван от имот № 006003. Върху имота има следните ограничения: Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА 293.00 лв. вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38