Къща

Начална цена: 11800.00 лв. Покажи в EUR

894 кв.м., ПОПОВО
кв.Невски, ул.Сердика

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 11:00
Публикувана на: 02.03.2020 15:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 57649.501.48 /петдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и девет точка петстотин и едно точка четиридесет и осем/, находящ се в гр.Попово, ул.Сердика с площ от 894 кв.м. /осемстотин деветдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, ведно с построените в имота Едноетажна Жилищна сграда с идентификатор 57649.501.48.1 /петдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и девет точка петстотин и едно точка четиридесет и осем точка едно/ с площ от 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/ и Селскостопанска сграда с идентификатор 57649.501.48.2 /петдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и девет точка петстотин и едно точка четиридесет и осем точка две/ с площ от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, при граници и съседи: имоти с идентификатори 57649.501.245, 57649.501.47, 57649.501.244 и 57649.501.49, а по нотариален акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х с площ от 910 кв. м., отреден за имот с кад. № 10, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА находящ се в кв. 4 по плана на гр. Попово, кв. Невски, обл. Търговище.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38