Земеделска земя

Начална цена: 3760.00 лв. Покажи в EUR

13165 кв.м., Кошничари

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 13:30
Публикувана на: 04.03.2020 09:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2/6 ид.ч. /две шести идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39195.31.5 /тридесет и девет хиляди сто деветдесет и пет точка тридесет и едно точка пет/, находящ се в землището на с.Кошничари, община Търговище, обл.Търговище, местност КРЕПОСТТА, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-41/29.06.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ за имота 13 165 кв.м. /тринадесет хиляди сто шестдесет и пет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начина на трайно ползване: НИВА, категория на земята: 5 /пета/. Предходен идентификатор – няма. Номер по предходен план: 031005, при съседи: 39195.31.4, 39195.31.27, 39195.31.28, 39195.31.18, 39195.31.6 и 39195.31.91

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38