Земеделска земя

Начална цена: 6000.00 лв. Покажи в EUR

6702 кв.м., Беловец

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 20.03.2020 до 20.04.2020
Обявяване на: 21.04.2020 13:30
Публикувана на: 04.03.2020 16:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 03575.204.104 /три хиляди петстотин седемдесет и пет точка двеста и четири точка сто и четири/, находящ се в землището на с.Беловец с ЕКАТТЕ 03575, общ.Кубрат, обл.Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-418/19.06.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, в местността ЧАКМАКЛЪК, с площ от 6702 кв.м. /шест хиляди седемстотин и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване – НИВА. Категория на земята при неполивни условия 3-та /трета/. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: 204104 /двеста и четири хиляди сто и четири/. При граници и съседи: 03575.204.103, 03575.204.97, 03575.204.105 и 03575.204.82.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36