Етаж от къща

Начална цена: 45520.00 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., БАЛЧИК
ул.“Марица“ №1

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 10.04.2020 09:00
Публикувана на: 05.03.2020 08:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.“Марица“ №1/едно/, етаж 1/първи/: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.70.38.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ от 64,70 кв.м., състоящ се от предверие, баня, тоалетна, две стаи, кухня, трапезария и изба с площ от 31,90 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 02508.70.38.1.2, представляващ първи етаж от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 02508.70.38.1, находяща се в дворно място с площ от 568 кв.м. с идентификатор 02508.70.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-08-600/03.04.2006г. на Началника на СГКК-Добрич; както и сграда с идентификатор 02508.70.38.4, с площ от 10 кв.м., предназначение: селскостапанска и сграда с идентификатор 02508.70.38.2, площ от 28 кв.м., предназначение: друг вид сграда за обитаване, ведно с правото на собственост върху 54040/98867,31 идеални части от поземления имот с идентификатор 02508.70.38, номер по предходен план: 2240, квартал: 14, парцел XII-7038, при съседи: 02508.70.41,02508.70.39,02508.70.40,02508.70.102,02508.70.37.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38