Двустаен апартамент

Начална цена: 53782.20 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 26, вх. Б

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 07.04.2020 11:00
Публикувана на: 05.03.2020 09:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

3/4 идеална част от Самостоятелен обект в осеметажна жилищна сграда с номер 4 /четири/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиляди четиристотин и единадесет . четири/, находяща се в гр. София, община Столична, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 26 /двадесет и шест/, вх. Б, построена върху поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2411 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиляди четиристотин и единадесет/, а именно АПАРТАМЕНТ №33 /тридесет и три/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4.33 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиляди четиристотин и единадесет . четири . тридесет и три/, ет. 4 /четвърти/, състоящ се от стая, дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ 59,54 кв.м. /петдесет и девет цяло петдесет и четири стотни/ кв.м. при съседи: изток – ап. 32, запад – ап. 34, север – тревна площ, юг – стълбище, отгоре – ап. 36, отдолу – ап. 30 и при съседи по идентификатор на същия етаж: 68134.1500.24141.4.32, 68134.1500.2411.4.34, под обекта: 38134.1500.2411.4.30, над обекта: 68134.1500.3411.4.36, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №6 /шест/, с площ от 3,21 кв.м. /три цяло двадесет и една стотни/ кв.м. при съседи: мазе на ап. 31, мазе на ап. 30, мазе на съседен вх. А и коридор и заедно с 0,552% /нула цяло петстотин петдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Петър Атанасов, тел. 0879 08 51 65,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38