Други

Начална цена: 1300.00 лв. Покажи в EUR

2076 кв.м., Редина
местност Требежо

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 10:00
Публикувана на: 05.03.2020 14:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 62414.79.262 /шестдесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет точка седемдесет и девет точка двеста шестдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-825/22.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Редина, община Своге, област София, в местността ТРЕБЕЖО, с площ по скица от 2075 кв. м. /две хиляди и седемдесет и пет квадратни метра/, а по документ за собственост – с площ от 2.076 дка /два декара и седемдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: IX - девета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000262, при съседи, съгласно скица: имоти с идентификатори: №№ 62414.79.78, 62414.79.14

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38