Други

Начална цена: 400.00 лв. Покажи в EUR

661 кв.м., Редина
местност Синята поляна

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 10:00
Публикувана на: 05.03.2020 14:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 62414.51.11 /шестдесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет точка петдесет и едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-825/22.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Редина, община Своге, област София, в местността СИНЯТА ПОЛЯНА, с площ по скица от 660 кв. м. /шестстотин и шестдесет квадратни метра/, а по документ за собственост – с площ от 0.661 дка /шестстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: X- десета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 051011, при съседи, съгласно скица: имоти с идентификатори: №№ 62414.51.10, 62414.51.13, 62414.51.12, 62414.51.43

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38