Парцел

Начална цена: 20520.00 лв. Покажи в EUR

842 кв.м., СВОГЕ

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 10:45
Публикувана на: 05.03.2020 15:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УПИ VII-560 /седми, за имот пл. номер петстотин и шестдесет/, находящ се в квартал 124 /сто двадесет и четвърти/ по ПУП на град Своге, област Софийска, одобрен със Заповед № АБ-332 от 01.09.1983 г. на ОНС - град София, заедно с построената в имота преди 1969 г. паянтова едноетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 40 кв. м. /четиридесет квадратни метра/ и построения преди 1983 г. НАВЕС без оградни стени, със застроена площ от 14 кв. м. /четиринадесет квадратни метра/, при съседи НА ИМОТА по скица: улица, УПИ VIII-565, УПИ IV-561, УПИ V - озеленяване и водни площи, УПИ VI-559. Забележка: УПИ VII-560 /седми, за имот пл. номер петстотин и шестдесет/ има графично изчислена площ, равна на 842 кв. м. /осемстотин четиридесет и два квадратни метра/. Имот с пл. сн. № 560 има площ, равна на 865 кв. м. /осемстотин шестдесет и пет квадратни метра/. Съгласно ПУП от имот планоснимачен номер 560 се придава по регулация място от 6 кв. м. /шест квадратни метра/ към УПИ-V – „За озеленяване и водни площи”, кв. 124 /сто двадесет и четвърти/ на гр. Своге и се предвижда за отчуждаване място от 17 кв. м. /седемнадесет квадратни метра/ за улица. УПИ VII-560, кв. 124 по ПУП /действащ ЗРП/ на град Своге е идентичен с парцел № V-721 /пети, за имот планоснимачен номер седемстотин двадесет и едно/, квартал 88 /осемдесет и осми/ по предходния план на града.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38