Къща

Начална цена: 59200.00 лв. Покажи в EUR

106 кв.м., БАЛЧИК
ул."Етър" №7

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 20.03.2020 до 20.04.2020
Обявяване на: 21.04.2020 09:30
Публикувана на: 06.03.2020 09:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

поземлен имот находящ се в град Балчик, община Балчик, област Добрич, улица „Етър“ №7 с идентификатор №02508.80.163 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 368 (триста шестдесет и осем) квадратни метра а по скица с площ от 392(триста деветдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: №02508.80.176, №02508.80.170, №02508.80.164, №02508.80.161, №02508.80.162, ведно с построените в имота обекти – сграда с идентификатор №02508.80.163.1 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка едно), със застроена площ от 106(сто и шест) квадратни метра, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор №02508.80.163.2 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка две), със застроена площ от 22(двадесет и два) квадратни метра, с предназначение: Селскостопанска сграда, сграда с идентификатор №02508.80.163.3 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка, три), със застроена площ от 25(двадесет и пет) квадратни метра, с предназначение: Селскостопанска сграда, сграда с идентификатор №02508.80.163.4 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка четири), със застроена площ от 19(деветнадесет) квадратни метра, с предназначение: Селскостопанска сграда. Описание: Имотът се намира на 2500м. от черноморския бряг и на 950м. от центъра на гр. Балчик. Районът е жилищен квартал и през последните 10г. са построени много нови жилищни сгради. Сградите в имота не са поддържани, в лошо състояние. Открива се панорамна гледка към града и морето. Дворното място е разположено на неравен терен с правилна правоъгълна форма, издължена в посока север/юг. Оградено е с масивна каменна ограда. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №24, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№212/11.02.2015г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38