Други

Начална цена: 47160.00 лв. Покажи в EUR

299 кв.м., Джебел
гр. Джебел, п.к. 6850, ул. „Васил Левски” № 12, ет. -1

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Хриса Делчева Пурнарова
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 10:00
Публикувана на: 06.03.2020 11:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОПИСАНИЕ ПО АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ЗАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ /Кафе клуб/, находяща се в гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, представляваща самостоятелно обособена част от недвижим имот, Читалище „Христо Смирненски”, находящ се в пл.сн.№ 411 в кв.25 по плана на гр.Джебел, общ.Джебел, представляваща партерен етаж с обща застроена площ 299,36 кв.м., състояща се от: игрална зала, склад, крупие, офис, стая за персонала, предверие, умивалня с тоалетна 2 бр., коридор с външно стълбище, зала, коридор и авариен изход, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху земята в І строителна зона на гр.Джебел. Граници на обекта: североизток улица „Васил Левски”, северозапад „Младежки дом”, югоизток ул.”Складови помещения от Културен дом”, югозапад улица „Иван Вазов”. ОПИСАНИЕ ПО СКИЦА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20746.501.411.3.11 по кадастралната карта на гр. Джебел. Последно изменение със заповед: КД 14 09 35/19.03.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК КЪРДЖАЛИ. Адрес на имота: гр. Джебел, п.к. 6850, ул. „Васил Левски” № 12, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 20746.501.411. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 299,36 кв.м. Прилежащи части: припадащите се идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 20746.501.411.3.8; Под обекта: няма; над обекта: няма.

ЧСИ

Име: Хриса Делчева Пурнарова
Служебен номер: 741
Телефон: 0361 - 62443
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47, офис No1
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Хриса Делчева Пурнарова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38