Други

Начална цена: 12744.00 лв. Покажи в EUR

217 кв.м., Сливарка
с.Сливарка, общ.Крумовград

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Хриса Делчева Пурнарова
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 11:30
Публикувана на: 06.03.2020 12:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 /сто и две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., състояща се от четири стаи, салон, баня и тоалетна на първия етаж и от четири стаи, салон, баня и килер на втория етаж, с вътрешно стълбище; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 /деветдесет и три/ квадратни метра състояща се от четири стаи и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 /двадесет и един/ квадратни метра, построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV /римско четири/, целият с площ от 700,00 /седемстотин/ квадратни метра в кв.1 /едно/ по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград, одобрен със Заповед №552 от 16.09.1983 г. на Кмета на Община Крумовград , ведно с отстъпеното право на строеж , при граници и съседи на УПИ: изток- улица от о.т.2 /две/ до о.т.3 /три/; запад- УПИ IX /римско девет/- Община Крумовград, УПИ 2/две/- собствен имот, север- УПИ II /римско две/- Община Крумовград, УПИ III /римско три/- автоспирка на Общината и улица; юг- УПИ V /римско пет/- 2 /две/ Нермин Мехмед Юсеин.

ЧСИ

Име: Хриса Делчева Пурнарова
Служебен номер: 741
Телефон: 0361 - 62443
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47, офис No1
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Хриса Делчева Пурнарова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38