Двустаен апартамент

Начална цена: 63970.00 лв. Покажи в EUR

61 кв.м., РУСЕ
721-2019- бул. Гоце Делчев № 12, вх.2, ет. 2, ап. 5

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 10:00
Публикувана на: 06.03.2020 16:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.13 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, вх. 2 /две/, ет. 2 /две/, ап. 5 /пет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /две/ в СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно/, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0 /нула/; Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2407 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 61.27 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра и двадесет и седем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части, съгласно кадастрална карта: ИЗБА 5 /пет/, ТАВАН 5 /пет/ и 2.174 % /две точка сто седемдесет и четири процента/ идеални части от сградата; Ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж - 63427.4.2407.1.12, 63427.4.2407.1.14; Под обекта - 63427.4.2407.1.10; Над обекта – 63427.4.2407.1.16, съгласно кадастрална карта, а според нотариален акт – АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се във вход Б /буква „Б“/, на втория етаж на трисекционна жилищна сграда „Заря“, в парцел IV /римско четири/, в кв. 385 /триста осемдесет и пет/ по плана на гр. Русе, на ъгъла на бул. Гоце Делчев и ул. Кр. Геразов, с адрес по удостоверение за данъчна оценка: бул. Гоце Делчев № 12 /дванадесет/, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 61.27 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра и двадесет и седем квадратни дециметра/, при граници: изток – ап. № 6 /шест/, запад – ап. № 4 /четири/, север – ап. № 4 /четири/, ап. № 6 /шест/ и коридор, юг – ул. Кр. Геразов, заедно с ИЗБА № 5 /пет/, с площ 10.87 кв.м. /десет квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/, при граници: изток – избра № 6 /шест/, запад – изба № 4 /четири/, север – коридор, юг – ул. Кр. Геразов и с ТАВАНСКА СТАЯ № 5 /пет/ с площ 18.80 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, при граници: изток – таван № 6 /шест/, запад – таван № 4 /четири/, север – коридор, юг – ул. Кр. Геразов, заедно с 2.174 % /две цяло сто седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 63 970.00 лв. учредени Договорни ипотеки в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, първа и втора по ред,вписани Възбрани в полза на ОБЩИНА РУСЕ и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38