Парцел

Начална цена: 3138.80 лв. Покажи в EUR

1095 кв.м., Бъзън

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 09:00
Публикувана на: 09.03.2020 06:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXIV-34 /двадесет и четири римско, тире, тридесет и четири арабско/, квартал 51 /петдесет и едно/, образуван от имот 34 /тридесет и четири/, парцел 24Р /двадесет и четири римско/, кад.№34 /тридесет и четири/, по кадастрален и регулационен план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231 /нула седем две три едно/, общ. Русе, обл. Русе, с площ на УПИ XXIV-34 от 1.095 дка /един декар и деветдесет и пет квадратни метра/ и е отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседи на имота: УПИ XXIII, УПИ XXVIII, УПИ VI, улица. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 138.80 лв.

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Любомир Пипков №2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38