Склад

Начална цена: 1927642.00 лв. Покажи в EUR

76387 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. "Стефан Пешев" № 92

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Ивайло Илиев Илиев
Срок: от 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 08.05.2020 12:00
Публикувана на: 10.03.2020 11:12

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

- 72736/76387 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр.Севлиево, ул. "Стефан Пешев" №92, площ 76387 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост, при съседи: 65927.501.4284, 65927.501.4705, 65927.501.4044, 65927.501.4039, 65927.501.4038, 65927.501.4634, 65927.501.4633, 65927.501.4017, 65927.501.5145, 65927.501.5144 ВЕДНО СЪС СГРАДИТЕ, които попадат върху имота: 1. Сграда 65927.501.15.1: застроена площ 457 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Административна, делова сграда 2. Сграда 65927.501.15.2: застроена площ 3079 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 3. Сграда 65927.501.15.3: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 4. Сграда 65927.501.15.4: застроена площ 67 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 5. Сграда 65927.501.15.5: застроена площ 399 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 6. Сграда 65927.501.15.6: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена сграда 7. Сграда 65927.501.15.7: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 8. Сграда 65927.501.15.8: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 9. Сграда 65927.501.15.9: застроена площ 27 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 10. Сграда 65927.501.15.10: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 11. Сграда 65927.501.15.11: застроена площ 40 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 12. Сграда 65927.501.15.12: застроена площ 95 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 13. Сграда 65927.501.15.13: застроена площ 746 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 14. Сграда 65927.501.15.14: застроена площ 747 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 15. Сграда 65927.501.15.15: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 16. Сграда 65927.501.15.17: застроена площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 17. Сграда 65927.501.15.19: застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена сграда 18. Сграда 65927.501.15.20: застроена площ 51 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 19. Сграда 65927.501.15.21: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 20. Сграда 65327.501.15.22: застроена площ 28 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 21. Сграда 65927.501.15.23: застроена площ 253 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 22. Сграда 65927.501.15.24: застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 23. Сграда 65927.501.15.25: застроена площ 156 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 24. Сграда 65927.501.15.26: застроена площ 478 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 25. Сграда 65927.501.15.27: застроена площ 509 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 26. Сграда 65927.501.15.28: застроена площ 174 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 27. Сграда 65927.501.15.29: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 28. Сграда 65927.501.15.30: застроена площ 146 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енерго производство 29. Сграда 65927.501.15.31: застроена площ 395 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 30. Сграда 65927.501.15.32: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 31. Сграда 65927.501.15.34: застроена площ 563 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 32. Сграда 65927.501.15.35: застроена площ 204 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 33. Сграда 65927.501.15.36: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване 34. Сграда 65927.501.15.37: застроена площ 332 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Административна, делова сграда 35. Сграда 65927.501.15.38: застроена площ 291 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Общежитие 36. Сграда 65927.501.15.39: застроена площ 241 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Общежитие 37. Сграда 65927.501.15.40: застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 38. Сграда 65927.501.15.41: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 39. Сграда 65927.501.15.42: застроена площ 83 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 40. Сграда 65927.501.15.43: застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги 41. Сграда 65927.501.15.44: застроена площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енерго производство 42. Сграда 65927.501.15.45: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 43. Сграда 65927.501.15.46: застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 44. Сграда 65927.501.15.47: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 45. Сграда 65927.501.15.48: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 46. Сграда 65927.501.15.49: застроена площ 25 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 47. Сграда 65927.501.15.50: застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 48. Сграда 65327.501.15.51: застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда

ЧСИ

Име: Ивайло Илиев Илиев
Служебен номер: 735
Телефон: 066-99 00 22; 066-99 05 99
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, бул. Априлов No46, ет.7
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивайло Илиев Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 526
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36