Парцел

Начална цена: 60818.00 лв. Покажи в EUR

5297 кв.м., Горна Росица

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Ивайло Илиев Илиев
Срок: от 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 08.05.2020 10:00
Публикувана на: 10.03.2020 14:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село Горна Росица, община Севлиево, местност „Багдалата“, представляващ: ИМОТ №011090, целият с площ 5297 кв.м., с начин на трайно ползване: нива, с категория на земята при неполивни условия: осма, при граници и съседи съгласно Скица № Ф 01687 / 18.10.2007г., издадена от Общинска служба „Земеделие и гори“ – гр. Севлиево – имот № 011086 – др. жил. терен на ДПФ – МЗГ, имот №000674 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ Севлиево и имот №000017- местен път на Община Севлиево (пътища и дерета), както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота.

ЧСИ

Име: Ивайло Илиев Илиев
Служебен номер: 735
Телефон: 066-99 00 22; 066-99 05 99
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, бул. Априлов No46, ет.7
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивайло Илиев Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36