Къща

Начална цена: 75096.00 лв. Покажи в EUR

92 кв.м., Моравица

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Цветелина Евгениева Дахлева
Срок: от 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 15.04.2020 11:00
Публикувана на: 11.03.2020 12:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

500 квадратни метра идеална част от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX - девети, с планоснимачен номер 164 и 165 от квартал 6 по плана на с.Моравица, община Мездра, целия с площ от 930 кв.м. ведно с жилищна сграда, магазин за хранителни стоки, сладкарница и работилница за сладкарски изделия със застроен обем 583 кубически метра, ведно с всички останали подобрения в имота при съседи на поземления имот от три страни улици и УПИ VIII-163 от същия квартал съгласно акт за договорна ипотека, а съгласно кадастрални данни 500кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 49031.501.164 с административен адрес с.Моравица, общ.Мездра, обл.Враца, п.к.3145, ул.“Околчица“ №2, целия с площ 896кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10м., номер по предходен план квартал 6, парцел IX, ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.1 със застроена площ 261кв.м., на два етажа с предназначение промишлена сграда, ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.2 със застроена площ 92кв.м., на два етажа с предназначение жилщна еднофамилна сграда ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.3 със застроена площ 39кв.м., на един етаж, с предназначение друг вид сграда за обитаване, ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.4 с площ 47кв.м., на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда ведно със сграда с идентификатор 49031.501.164.5 със застроена площ 14кв.м. с предназначение селскостопанска сграда Тежести на имота : първа по ред ипотека в полза на „Райфайзенбанк (България) ЕАД за сумата от 490 000,00лв., възбрана в полза на взискателя по делото.

ЧСИ

Име: Цветелина Евгениева Дахлева
Служебен номер: 900
Телефон: 092626266;092626267
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Враца, ул. Мито Цветков №2, ет.3, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветелина Евгениева Дахлева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38