Земеделска земя

Начална цена: 21096.00 лв. Покажи в EUR

149423 кв.м., Лесура

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Цветелина Евгениева Дахлева
Срок: от 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 16.04.2020 13:30
Публикувана на: 11.03.2020 13:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПАСИЩЕ, МЕРА, с площ 149,423 дка, IX категория, в местността „Над зли дол“. Имотът е с №164001 при граници и съседи : имот №164002 – пасище, мера на Община Криводол, имот №000249 полски път на Община Криводол, имот №000076 – полски път на Община Криводол, имот №174004 – изоставена нива на наследниците на Саво Иванов Маринов, имот №142006 – нива на наследниците на Цветко Таков Данков, имот №142007 – нива на Гана Петкова Дачова и др., имот №142008 – ливада на Гана Петкова Дачова и др., имот №142009 – нива на Николай Петков Николов, имот №142010 – ливада на наследниците на Петър Петков Горняшки, имот №192001 – широколистна гора на МЗГ – ДА Враца и имот №192002 – широколистна гора на наследниците на Неделко Каменов Грънчаров с адрес с.Лесура, общ.Криводол, обл.Враца, а съгласно скица от СГКК поземлен имот с идентификатор 43462.164.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Лесура, общ.Криводол, обл.Враца, одобрени със Заповед РД-18-204/25.01.2018г. На Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Зад зли дол“, целият с площ 149434 кв.м., трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване пасище, категория на земята при неполивни условия 9, стар идентификатор – няма, номер по предходен план 164001, при съседи имоти с идентификатори 43462.142.9, 43462.142.10, 43462.192.1, 43462.192.2, 43462.164.2, 43462.175.249, 43462.98.76, 43462.174.4, 43462.142.6, 43462.142.7, 43462.142.8. Тежести на имота : ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, възбрани в полза на взискателя по делото и в полза на трети лица

ЧСИ

Име: Цветелина Евгениева Дахлева
Служебен номер: 900
Телефон: 092626266;092626267
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Враца, ул. Мито Цветков №2, ет.3, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветелина Евгениева Дахлева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38