Заведение

Начална цена: 41012.80 лв. Покажи в EUR

205 кв.м., СМОЛЯН
ул. Пролет № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 10:00
Публикувана на: 11.03.2020 19:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.920.258.1.1, представляващ СНЕК - БАР РУАН РОЯЛ, с адрес: гр. Смолян, ул. Пролет № 10, с предназначение: за търговска дейност, с площ 205.37 /двеста и пет цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- 67653.920.258.1.2, който самостоятелен обект е разположен в СГРАДА с идентификатор 67653.920.258.1, с предназначение: ХОТЕЛ, с площ 202 /двеста и два/ кв.м., находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.920.258, с адрес: гр. Смолян, ул. Пролет № 10, с площ 250 /двеста и петдесет/ кв.м., при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 67653.920.423, 67653.920.257, 67653.920.939, 67653.920.260, 67653.920.259, ВЕДНО със стълбище със застроена площ 9.40 (девет цяло и четиридесет стотни) кв.м., пристройка към снек-бара със застроена площ 28.00 (двадесет и осем) кв.м. и складово помещение на кота -2.25 със застроена площ 17.60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38