Производствен имот

Начална цена: 69300.00 лв. Покажи в EUR

1998 кв.м., Ресен

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 08:30
Публикувана на: 12.03.2020 15:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. с обявяване на 14.04.2020 г. ще бъде проведена публична продан за удовлетворяване вземането на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следният НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Ресен, Община Велико Търново, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV (петнадесет римско) – за „Производствено-складови дейности”, в строителен квартал 33 (тридесет и три) по ПУП на с. Ресен, с площ от 1998 (хиляда деветстотин деветдесет и осем) квадратни метра, ЗАЕДНО с построения в него ЦЕХ за безалкохолни напитки, сиропи, битови помещения и канцеларии, едноетажен, масивен, монолитен със застроена площ от 540 (петстотин и четиридесет) квадратни метра, вкопано мазе под цеха със застроена площ от 210 (двеста и десет) квадратни метра, при граници на имота (по скица): изток – УПИ ХІV и УПИ ХІІІ; запад – улица; север – УПИ VІ, юг – УПИ VІІ СОБСТВЕНИК: ET „КРИСТАЛ 90 - ИЛИЯН ВИТАНОВ“ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : 1.) договорна ипотека в полза на взискателя „Юробанк България” АД от 05.12.2005 за сумата от 30 000 лв, подновена на 25.11.2015г.; 2.) договорна ипотека в полза на взискателя „Юробанк България” АД от 02.10.2006 за сумата от 10000 лв, подновена на 28.09.2016 г.; 3.) договорна ипотека в полза на взискателя „Юробанк България” АД от 27.07.2007 г. за сумата от 15000 лв., подновена на 14.07.2017 г.; 4.) възбрана по делото в полза на взискателя от 27.02.2012 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 69 300 лв. /шестдесет и девет хиляди и триста лева/.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38