Гараж

Начална цена: 4200.00 лв. Покажи в EUR

19 кв.м., МОНТАНА
ул.Хаджи Димитър 24

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 12:00
Публикувана на: 12.03.2020 16:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

• СГРАДА с идентификатор 48489.7.267.5 в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-29 от 05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на обекта: бул. Хаджи Димитър № 24, като сградата попада в поземлен имот 48489.7.267, с предназначение: гараж, със застроена площ: 19 кв.м., едноетажна – по скица на Агенция по кадастъра – СК – Монтана, а по доказателствен акт: ГАРАЖ № 4 със застроена площ 18 кв.м. застроен през 1973 г. върху държавна земя зад гореописаната жилищна сграда в дъното на дворното място, при граници: от юг – гараж № 3 на Георги Спасов Георгиев, от север – гараж № 5 на Никола Христов Петков, от изток – двор и от запад – двор, заедно с принадлежащите му идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, представляващ по доказателствен акт Парцел ІІ, пл. № 849 от квартал 138 по плана на града.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38