Парцел

Начална цена: 15800.00 лв. Покажи в EUR

1159 кв.м., ЛОМ
ул.Александровска №182

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 27.04.2020 10:30
Публикувана на: 12.03.2020 16:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

693/1159 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.65 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и пет/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-5/26.01.2009г. на Изп. директор на АК, с адрес на поземления имот: гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски”№182 /сто осемдесет и две/, с площ 1159 /хиляда сто петдесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 65;5003, квартал 278; 279 при съседи: 44238.846.32, 44238.500.990, 44238.500.5004, 44238.500.64, 44238.500.66, 44238.500.68

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38