Етаж от къща

Начална цена: 3704.40 лв. Покажи в EUR

87 кв.м., СМОЛЯН
1/2 идеална част, гр. Смолян, ул. Чавдар войвода № 11, ет. 3

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 11:00
Публикувана на: 12.03.2020 21:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 87 кв. м. (осемдесет и седем квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ул. Чавдар войвода № 11, ет. 3, който самостоятелен обект се състои от: кухня с трапезария, спалня, баня, тоалетна, коридор и стълбищна клетка, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.913.536.1.3, над обекта: 67653.913.536.1.5, разположен в ШЕСТЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК и със застроена площ от 172 кв.м. (сто седемдесет и два квадратни метра), която жилищна сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.913.536 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. Чавдар Войвода № 11, с площ 804 кв.м (осемстотин и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи: 67653.913.710, 67653.913.548, 67653.913.547, 67653.913.537, 67653.913.525, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36