Земеделска земя

Начална цена: 32386.00 лв. Покажи в EUR

2301 кв.м., Лозен
село Лозен, Столична община, район „Панчарево“ местност „РАКИТА“

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Георги Съйков Дичев
Срок: от 14.04.2020 до 14.05.2020
Обявяване на: 15.05.2020 09:00
Публикувана на: 13.03.2020 08:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село Лозен, Столична община, район „Панчарево“, а именно: ЛИВАДА от 2,301 /два декара и триста и едни кв. метра/, седма категория, местност „РАКИТА“, имот № 031019 /нула, три, едно, нула, едно, девет/ по картата на землището, при съседи по скица: имот № 031020 - ливада на Йорданка Методиева Драгоманска и др., имот № 031009 – ливада на Община – неидентифициран собственик, имот № 031018 – ливада на наследниците на Владо Янков Гелев, Стоянка Вл. Янкова и имот № 000087 – залесена територия на Държавна агенция по горите – ДЛ, който имот, съгласно скица на АГКК представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6236.116, находящ се в село Лозен, община Столична, област София /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: село Лозен, Столична община, район „Панчарево“ местност „РАКИТА“, с площ 2301 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 7, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 99189031019, Съседи: 44063.6236.115, 44063.6236.106, 44063.6236.510, 44063.6236.117.

ЧСИ

Име: Георги Съйков Дичев
Служебен номер: 781
Телефон: 02 - 9894418; 02 986 44 18
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Странджа №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.georgidichev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Съйков Дичев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 527
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36