Производствен имот

Начална цена: 607872.00 лв. Покажи в EUR

2829 кв.м., КАВАРНА
ул. „Стефан Караджа“ №3

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 10:00
Публикувана на: 13.03.2020 10:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. „Стефан Караджа“ №3, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 35064.501.722 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 3215кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за машиностроителната и машинообработващата промишленост, предходен идентификатор: 35064.501.9715, Номер по предходен план: 1475; ведно с построената в имота сграда: Промишлена сграда на един етаж с идентификатор 35064.501.722.1 със застроена площ от 2829кв.м.; при съседи за поземления имот: 35064.501.9715, 35064.501.9945, ведно с 7,12% идеална част, равняваща се на 431 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 35064.501.9945 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със Заповед КД-14-08-253/09.03.2011г. на Началника на СГКК – Добрич, целият с площ от 6057кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 35064.501.4002, Номер по предходен план: 35064.501.4002; при съседи: 35064.501.4377, 35064.501.9502, 35064.501.4378, 35064.501.9714, 35064.501.722, 35064.501.9715, 35064.501.756, 35064.501.9938, 35064.501.9899, 35064.501.9937, 35064.501.755, 35064.501.9946, 35064.501.4159.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38