Производствен имот

Начална цена: 25000.00 лв. Покажи в EUR

1320 кв.м., Вършец
гр. Вършец, кв. Заножене, ул. „Редежо“ /кравеферма/

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Момчил Петков Нелов
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 14:00
Публикувана на: 13.03.2020 10:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

• Недвижим имот, находящ се в гр. Вършец, кв. Заножене, общ. Вършец, обл. Монтана, а именно: 1320 / 3280 кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, за който е отреден парцел № ІІІ, кв. 146 по кадастралния план на бивш стопански двор на кв. Заножене, гр. Вършец, целият с площ от 3280 кв. м., ведно с 434 / 940 кв. м. идеални части от построената в имота СГРАДА – КРАВЕФЕРМА, (краварник – среден), едноетажна, конструктивно обособена като самостоятелна сграда със застроена площ от 434 кв. м. и прилежащ към нея терен с площ от 1320 кв. м., при граници и съседи на поземления имот: парцел ІІ (към краварник), вътрешен път, парцел ІV (към краварник) и собственика на останалата идеална част от имотите Ивайло Аврамов Спасов и Мариана Георгиева Спасова; а по скици – 1320 / 3280 ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 12961.425.757, по кадастр. карта и кадастр. регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74 / 24.06.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-152 / 25.06.2009 г. на Началник на СГКК Монтана, с адрес на поземления имот: гр. Вършец, ул. „Редежо“, целият с площ: 3214 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, при съседи: 12961.425.459, 12961.425.777, 12961.425.455, 12961.425.453, ВЕДНО с 434 / 940 кв. м. ид. ч. от СГРАДА с идентификатор 12961.425.757.2, по кадастр. карта и кадастр. регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74 / 24.06.2008 г. на ИД на АГКК, адрес на сградата: гр. Вършец, ул. „Редежо“, сградата е разположена в ПИ с идентификатор 12961.425.757, със застроена площ: 813 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда. Стопанският двор е целият с площ 3280 кв. м. По кадастралния план на гр. Вършец, кв. Заножене, цялото дворно място е обособено в имот, разположен на равнинен терен. Изложението му е благоприятно. Плътността на застрояване на дворното място не е напълно развита, което дава съответните възможности за изграждане на постройки от основното и допълващото застрояване. В дворното място има изпълнени подобрения: изпълнена е трайна настилка; имотът е ограден. Находящата се в имота сграда е с предназначение: за кравеферма и мандра, построена през 1970 г., със застроена площ: 434.00 кв. м., със застроен обем: 1 300.00 куб. м. Постройката е с масивна конструкция, монолитно изпълнена със стом. бет. конструктивни елементи и тухлени преградни стени, покривната конструкция е дървена, покрита с гофрирана поцинкована ламарина и керемиди, няма топлоизолация. Всички външни стени на сградата са измазани с гладка вароциментна мазилка, с изключение на зазиданите отвори. Мандрата е с под – теракот, стените са измазани, облицовани, таванът е измазан, латекс, прозорците са с PVC дограма, стъклопакет, вратите са ALU профил, пълнеж ПДЧ. Краварникът е с под от бетонова настилка, варосани стени и таван с дървена конструкция, прозорците са зазидани с полиетилен, вратите са външни, дървени. Сградата има изградени ел. силова и осветителна инсталации, водопроводна инсталация – има в мандрата, няма изградени канализация, отоплителна и вентилационни инсталации. Сградата е за основен ремонт, в добро общо състояние, годна за експлоатация и се използва по предназначение. За мандрата са необходими ремонтни работи, краварникът е в лошо състояние. За повече информация: виж сканираното Обявление към обявата или на тел. 096588588.

ЧСИ

Име: Момчил Петков Нелов
Служебен номер: 723
Телефон: 092 - 660611
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, ул. "Tърговска" 1, ет. 4
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Момчил Петков Нелов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38