Производствен имот

Начална цена: 73760.00 лв. Покажи в EUR

7378 кв.м., Долно Линево
с. Долно Линево, общ. Лом, местността „Поста”

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Момчил Петков Нелов
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 11:30
Публикувана на: 13.03.2020 11:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 050002, с площ от 3.908 дка, находящ се в землището на с. Долно Линево, ЕКАТТЕ 22695, общ. Лом, обл. Монтана, местността „Поста”, с начин на трайно ползване „Стопански двор”, при граници и съседи на поземления имот: имот № 050001 – стопански двор на ДПФ – МЗХ, имот № 041006 – полски път на Община Лом, имот № 041007 – стопански двор на Кооперация „ДУНАВИЯ” и имот № 050010 – местен път на Община Лом, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА – КРАВАРНИК, а по скица – конюшня, с РЗП от 912.00 кв. м. Постройката е с масивна конструкция, със стоманобетонни елементи. Покривната конструкция е с хидроизолация. Има дограми по врати и прозорци и ел. инсталация. Не се използва по предназначение, но е използваема. НАЧАЛНА ЦЕНА за поземления имот, ведно с находящата се в него сграда – 54 880.00 лв. • ДВОРНО МЯСТО в с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, от 3470 кв. м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІ „За обществено обслужване и производствени дейности” в кв. 1 по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 161 и 2500 от 1921 г., при съседи: улица, урегулиран поземлен имот № ХV, урегулиран поземлен имот № ХVІ, урегулиран поземлен имот № ХІV-47, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ДВОРНОТО МЯСТО МАСИВНА СГРАДА /бивше училище/ със ЗП от 320.00 кв. м. Постройката е запусната, самосрутваща се, вредна в санитарно – хигиенно отношение. С избити дограми по врати и прозорци, разкъртени инсталации; ДПК е изгнила, пропаднала на места, с множество течове. Напълно негодна за обитаване и ползване. НАЧАЛНА ЦЕНА за поземления имот, ведно с находящата се в него сграда – 18 880.00 лв. За повече информация: виж сканираното Обявление към обявата или на тел. 096588588.

ЧСИ

Име: Момчил Петков Нелов
Служебен номер: 723
Телефон: 092 - 660611
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, ул. "Tърговска" 1, ет. 4
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Момчил Петков Нелов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38