Земеделски имот

Начална цена: 16551.36 лв. Покажи в EUR

43208 кв.м., Севар

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 29.04.2020 13:30
Публикувана на: 13.03.2020 15:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65886.372.15 / шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест, точка, триста седемдесет и две, точка, петнадесет / по данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-428/19.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 43208 кв.м. / четиридесет и три хиляди двеста и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска и начин на трайно ползване: Широколистна гора, вид на гората: нискостъблени, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000015, попадащ в отдел/подотдел 130/2, при съседи на поземления имот: 465886.372.1, 65886.372.266, 65886.372.279, ведно с всички подобрения и приращения върху имота с начална цена: 16,551.36 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36