Парцел

Начална цена: 251180.64 лв. Покажи в EUR

8447 кв.м., СИЛИСТРА
Промишлена зона "Запад"

Окръжен съд: Окръжен съд Силистра
ЧСИ: Ервин Шукрю Юсеин
Срок: от 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 21.04.2020 10:30
Публикувана на: 13.03.2020 16:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 66425.514.544 находящ се в гр. Силистра, ПЗ „Запад“ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-66/02.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 8447 кв.м. Трайно предзначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползаване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор: 66425.514.119; 66425.514.409. Номер по предходен план: квартал: 24, парцел: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Съседи: 66425.514.307; 66425.514.306; 66425.514.236, ведно със сгради, които попадат върху имота: Сграда: 66425.514.544.1: застроена площ 55 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство.

ЧСИ

Име: Ервин Шукрю Юсеин
Служебен номер: 834
Телефон: 086 - 821289
E-mail: [email protected]
Адрес: Силистра, ул. "Петър Берон" № 1, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Силистра
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ервин Шукрю Юсеин

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36