Етаж от къща

Начална цена: 30240.00 лв. Покажи в EUR

99 кв.м., РАЗЛОГ
ул. „Екзарх Йосиф” №130

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 14.04.2020 до 14.05.2020
Обявяване на: 15.05.2020 09:00
Публикувана на: 15.03.2020 15:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е етаж от къща представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.761.291.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, ул. „Екзарх Йосиф” №130, ет.2, ап.2 предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ: 99.00 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/, прилежащи части: съразмерните общи части от сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 61813.761.291.1.1, над обекта - няма, Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 61813.761.291, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” № 130, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ от 451 кв.м., стар номер 2365, квартал 121, парцел XLІX, при съседи на имота: 61813.761.290, 61813.761.377, 61813.761.292, 61813.761.14, 61813.761.15. Имотът се намира в гр. Разлог, на изхода към гр. Благоевград срещу Професионална гимназия по механизация на селското стопанство. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал.4 от ГПК/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 527
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36