Други

Начална цена: 80000.00 лв. Покажи в EUR

2923 кв.м., Баня
Района на ж.п. гара с. Баня

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 09:30
Публикувана на: 15.03.2020 15:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан са: 1. Урегулиран поземлен имот IV, пл. 122, кв. 14 с площ за имота 2 923 /две хиляди деветстотин двадесет и три/ кв. м., находящ се в землището на с. Баня, община Разлог, обл. Благоевград, при граници на имота: север и изток – УПИ І, пл. 122, юг – ПИ 2 нива, наследници на Георги Николов Кръцев и запад – УПИ V, пл. 122, ведно с построения в него жилищен блок 2 с 90 /деветдесет/ кв. м. застроена площ, на два етажа, масивна конструкция. В Кадастралната карта имотът е нанесен като поземлен имот с идентификатор № 02693.14.33, а сградата – като сграда с идентификатор № 02693.14.33.1. Дворното място е оградено с метална ограда Н = 1.50 м. Подхода към него с кола е откъм ПИ с идентификатор № 02693.14.32, а има и пешеходен достъп до него чрез масивно стълбище откъм ж.п.гарата. Дворното място е с южно изложение и много добър изглед към село Баня и Пирин планина. Двуетажна масивна, монолитна сграда с носещи стоманобетонни колони и греди и покривна дървена конструкция, покрита с керемиди. Сградата е със следното разпределение - I етаж - коридор, 4 стаи и санитарен възел ; II етаж - Антре, 3 стаи и санитарен възел + вътрешно стълбище. Външните стени са на вароциментова гладка мазилка. Покривът е на керемиди. Оградните стени са тухлени; под-мозайка, дюшеме, стени- измазани с мазилка; дограмата по прозорци и врати е дървена; сан.възли - мозайка, фаянс и мазилка. В момента сградата се ползва като жилищна площ; 2. Урегулиран поземлен имот V, пл. 122, кв. 14 с площ за имота 2 124 /две хиляди сто двадесет и четири/ кв. м., находящ се в землището на с. Баня, община Разлог, обл. Благоевград, при граници на имота: север и изток – УПИ І, пл. 122, изток – УПИ IV, пл. 122, запад – ПИ 21 нива на наследници на Никола Иванов Калчов и юг – улица, ведно с построените в него жилищен блок 1 със 102 /сто и два/ кв. м. застроена площ, на два етажа, масивна конструкция, построен през 1942 г., склад и тоалетна с 16 /шестнадесет/ кв. м. за строена площ, на един етаж, конструкция – полумасивна, построени 1942 г. В Кадастралната карта имотът е нанесен като поземлен имот с идентификатор № 02693.14.32, а сградите – като сграда с идентификатор № 02693.14.32.1 и сграда с идентификатор № 02693.14.32.2. Дворното място е оградено с метална ограда Н = 1.50 м. Използва се за варово стопанство със складирани в него строителни материали за тази дейност. Дворното място е с южно изложение и много добър изглед към село Баня и Пирин планина. Двуетажна масивна, монолитна сграда с носещи стоманобетонни колони и греди и покривна дървена конструкция, покрита с керемиди. Оградните стени са тухлени; под-мозайка, дюшеме, стени- измазани с мазилка; дограмата по прозорци и врати е дървена; сан.възли - мозайка, фаянс и мазилка. В момента сградата се ползва не по предназначение, а като складови площи. Едноетажна, полумасивна сграда с тухлени стени и покривна дървена конструкция, покрита с керемиди. Оградните стени са тухлени; складове - 2 броя - под-циментова замазка, стени- измазани с мазилка; дограмата по прозорци и врати е дървена; тоалетни - 3 броя с циментова замазка и мазилка. Имотите са разположени като втори ред имот, вляво спрямо основен асфалтиран път Разлог-Велинград, на около 300 м преди кръстовището за с.Баня/Горно Драглище. Имотът е в непосредствена близост до бивша ЖП гара /граничи с нея/ и в миналото е бил пионерски лагер. Екологичната обстановка е нормална. Google координати: географска ширина: 41° 53' 21.95"С; географска дължина: 23° 31' 18.89"И. Районът е с добри перспективи за всякакъв род бизнес дейности. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36