Двустаен апартамент

Начална цена: 58500.00 лв. Покажи в EUR

84 кв.м., БЛАГОЕВГРАД
ул. Свети Димитър Солунски 12, вход Б, ет. 2 (първи жилищен етаж, ап. Д)

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 10:30
Публикувана на: 15.03.2020 15:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.618.3.1.10 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осемнадесет точка три точка едно точка десет/, находящ се в гр. Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет/, община Благоевград, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-92/10.05.2006 г.на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, с адрес: ул. Свети Димитър Солунски 12 /дванадесет/, вход Б /буква Б/, ет. 2 /втори/ - първи жилищен етаж, ап. Д /буква Д/, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, който самостоятелен обект попада в сграда 04279.618.3.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осемнадесет точка три точка едно/, в поземлен имот 04279.618.3 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осемнадесет точка три/, при съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.618.3.1.2 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осемнадесет точка три точка едно точка две/, 04279.618.3.1.11 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осемнадесет точка три точка едно точка единадесет/; Над обекта: 04279.618.3.1.12 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осемнадесет точка три точка едно точка дванадесет/, с площ от 84.27 /осемдесет и четири цяло двадесет и седем стотни/ квадратни метра, с неразделна част от самостоятелния обект са: 16.13 % /шестнадесет цяло и тринадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, съгласно схема 15438/21.11.2007 г., издадена от Службата по кадастъра – гр. Благоевград, който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ – две „Г” /буква „Г”/, със застроена площ от 84.27 /осемдесет и четири цяло двадесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна стая с кухненски бокс, тераса и санитарен възел, находящ се на втори етаж на сграда, построена в УПИ ІІ /втори/, квартал 179 /сто седемдесет и девети/ по плана на Промишлена зона на гр. Благоевград, улица „Св. Димитър Солунски” 12 /дванадесет, ведно с 16.13 % /шестнадесет цяло и тринадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, разположен при граници: на север – улица, на изток – разделителна стена с дял „Д”, на юг – разделителни стени с дял „В”, на запад – дворно място и разделителна стена на стълбището; отдолу – офис и шоурум на „КАР СТАР” ООД. Сградата в която се намира имотът е четириетажна, изградена с масивна ст.бет. конструкция, оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е скатна, дървена, покрита с керемиди. Сградата е с масивно стълбище, което е с мазилка по стени и гранитогрес по стъпала, както и с алуминиева дограма. Обекта е с изградени инсталации – електрическа, ВиК. Външните стени на сградата са измазани с мазилка. Обособени са коридор, 3 самостоятелни стаи с вътрешна кухня /част от коридора/, както и 2 санитарни възела. Довършителните работи в помещенията са изпълнени, както следва: входна метална врата, подова настилка от теракот и ламиниран паркет; стените са на гипскартон с латекс, а в санитарните помещения – фаянс и теракот. Дограмата е алуминиева със стъклопакет за прозорци, а вътрешните врати са алуминиеви и МДФ. Имотът се намира в гр. Благоевград, ул. "Дим.Солунски” №12, вх. Б, като в непосредствена близост до него се намират ЮЗУ, жк Запад, автосервизи, ЖПгара и много жил.сгради. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. До оценявания имот има места за паркиране. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛЧИНАТА ПРОДАН! Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благевоград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36